Etapele și procesele metamorfozei întru brand

Preview din training:

Așa cum o larvă se închide într-o crisalidă pentru o transformare uluitoare într-un fluture Monarh, așa și afacerea trebuie să treacă la un moment dat prin această metamorfoză întru brand.

Este foarte important ca organizația să aibă o idee clară despre ce vrea să obțină pe termen lung.

  • Q1: Face parte dintr-o schimbare radicală a corporației /organizației?
  • Q2: Are drept scop să revigoreze, să re-inspire și să creeze mai multă coeziune pe plan intern?
  • Q3: Sau să reflecte o imagine clară despre companie la exterior?
  • Etc.

Etapele principale ale crisalidei brandului:

  • Cercetare, analiză și recomandări strategice;
  • Dezvoltarea identității brandului;
  • Lansarea și prezentarea către diversele publicuri ale brandului;
  • Implementarea.

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit